Політика конфіденційності - Vspalne
Політика конфіденційності - Vspalne

Політика конфіденційності

Дана політика конфіденційності персональних даних (в подальшому – Політика конфіденційності) діє по відношенню до всієї інформації, яку Інтернет – магазин «Вспальне», розміщений на доменному імені vspalne.com, може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-магазина, програм та продуктів Інтернет – магазина.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

1.1 В діючій Політиці конфіденційності використовуються слідуючі терміни:

1.1.1 «Адміністрація сайту Інтернет – магазина (в подальшому – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники на керування сайтом, діючі від імені «Вспальне», які організовують та здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
1.1.2 «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься прямо або дотично до визначеної або визначаємої фізичної особи (суб’єкту персональних даних).
1.1.3 «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4 «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання оператором або іншою, отримавшою доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.5 «Користувач сайта Інтернет – магазина (дальше – Користувач)» – особа, що має доступ до Сайту через мережу Інтернет та використання Сайту Інтернет – магазина.
1.1.6 «Cookies» – невеликий фрагмент даних, який відправляється веб-сервером та зберігається на комп’ютері користувача, який веб – клієнт або верб –браузер кожного разу відправляє веб – серверу в НТТР – запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7 «ІТ – адреса» – унікальна сотова адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій по протоколу ІР.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1. Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з даною Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет – магазину.
2.3. Дана Політика конфіденційності використовується тільки для сайту Інтернет – магазину «Вспальне». Інтернет – магазин не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Інтернет – магазину.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє правильність персональних даних, наданих Користувачем сайту Інтернет – магазину.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

3.1. Дана Політика конфіденційності встановлює обов’язки Адміністрації сайту Інтернет – магазину по нерозголошенню та забезпеченні режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при реєстрації на сайті Інтернет – магазину або при оформленні замовлення для придбання Товару.
3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках діючої Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті Інтернет – магазину «Вспальне» в розділі оплати за товар або в особистому кабінеті та включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я, по-батькові Користувача;
3.2.2 контактний телефон Користувача;
3.2.3 адресу електронної пошти (e – mail);
3.2.4 адресу доставки Товару;
3.2.5 місце проживання Користувача.

3.3. Інтернет – магазин захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на які встановлений статистичний скрипт системи («піксель»):
ІР адреса;
Інформація із cookies;
Інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
Час доступу;
Адресу сторінки, на якій розміщений рекламний блок;
Реферер (адресу попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може призвести до неможливості доступу до частин сайту Інтернет – магазину, потребуючих авторизації.
3.3.2. Інтернет – магазин здійснює збір статистики про ІР – адреси своїх користувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю законності проведення фінансових проплат.
3.4. Будь – яка інша персональна інформація, не обговорена вище (історії покупок, використані браузери та операційні системи і т.п.) підлягає надійному зберіганню та нерозголошенню, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. і 5.3. даної Політики конфіденційності.

4. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА.

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту Інтернет – магазину може використовувати з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет – магазину, для оформлення замовлення та (або) заключення Договору купівлі – продажу товару дистанційним способом з магазином «Вспальне».
4.1.2. Надання Користувачу доступу до персоналізованого ресурсу сайту Інтернет – магазину.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотнього зв’язку, включаючи відправлення повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту Інтернет – магазину, надання послуг, обробку запитів та замовлень від Користувача.
4.1.4. Визначення місця перебування Користувача для забезпечення безпеки, попередження шахрайства.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувачу сайту Інтернет – магазину про стан Замовлення.
4.1.8. Обробка та отримання проплат, підтвердження податку або податкових пільг, оспорювання платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачу ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням сайту Інтернет – магазину.
4.1.10. Надання Користувачу, з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки про новинки та інших даних від імені Інтернет – магазину або від імені партнерів Інтернет – магазину.
4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
4.1.12. Надання доступу Користувачу на сайти або сервіси партнерів Інтернет – магазину з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження термінів, будь – яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2.Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організація поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті магазину «Вспальне», включаючи доставку товару.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставі та в порядку, встановленим законодавством України.
5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні міри для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту разом з Користувачем приймає всі необхідні міри по попередженню збитків або інших негативних наслідків, визваних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надавати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом Інтернет – магазину.
6.1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані у випадку зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно з метою, вказаною в п. 4 даної політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію або розголошення іншими можливими способами персональних даних Користувача, за виключенням п.п. 5.2. та 5.3. даної Політики конфіденційності.
6.2.3. Приймати міри попередження для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно порядку, що зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обігу.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника

або уповноваженого органу по захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у випадку виявлення недостовірних персональних даних чи неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. Адміністрація сайту, що не виконала свої обов’язки, несе відповідальність за збитки, нанесені Користувачу в зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, у відповідності з законодавством України, за виключенням випадків, передбачених п.п. 5.2, 5.3 та 7.2 даної Політики Конфіденційності.
7.2. У випадку втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічною до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

8.1. До звернення в суд з позовом по спорах, що виникли між Користувачем сайту Інтернет – магазину та Адміністрацією сайту Інтернет – магазину, обов’язковим є оголошення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з моменту отримання претензії, письмово повідомляє заявникові претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При недосягненні згоди спір буде переданий на розгляд в судовий орган у відповідності до діючого законодавства України.
8.4. До даної Політики Конфіденційності та відносинам між Користувачем та Адміністрацією використовується діюче законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ.

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в діючу Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Інтернет – магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.